Verbinding tussen kunst, cultuur en welzijn

Door de vergrijzing van onze bevolking groeit het aantal mensen met dementie. Wanneer iemand gaat dementeren, verandert het gedrag en daarmee ook de thuissituatie. Gelijkwaardige relaties veranderen in zorg-relaties. Als familielid of mantelzorger is het niet altijd even makkelijk om je af te stemmen op de belevingswereld van je naaste.

Met ons nieuwe project Levend Erfgoed stimuleren we verbinding en compassie tussen kinderen, mensen met dementie en hun naasten. Dit doen we door het ontwikkelen van producten en het organiseren activiteiten waar verschillende belevingswerelden samenkomen. Door verbeelding als communicatiemiddel in te zetten willen we een duurzame bijdrage leveren aan meer zingeving en kwaliteit van leven. Wil je weten hoe ? volg ons op Facebook & Instagram