Verbinding tussen Kunst, Cultuur en Welzijn

Door de vergrijzing van onze bevolking groeit het aantal mensen met dementie. Wanneer iemand gaat dementeren, verandert het gedrag en daarmee ook de thuissituatie. Gelijkwaardige relaties veranderen in zorg-relaties. Als familielid of mantelzorger is het niet altijd even makkelijk om je af te stemmen op de belevingswereld van je naaste.

Met ons project Levend Erfgoed stimuleren en ondersteunen we verbinding, erkenning en empathie tussen kinderen, mensen met dementie en hun naasten. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en activiteiten waar verschillende belevingswerelden samenkomen.

We werken met verschillende doelgroepen: kinderen, vrijwilligers, mensen met dementie, hun vrienden, familie en mantelzorgers. Onder begeleiding van professionele kunstenaars krijgen alle deelnemers de ruimte om ervaringen uit te wisselen en herinneringen te delen. Deze verhalen komen tot uiting in de vorm van een gezamenlijk kunstwerk.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan het vullen van onze nieuwe website, deze is eind mei gereed.

Contact

Stichting Academie d'Imagie
Cingelstraat 2 48 11 MC Breda
E-mail: info@academiedimagie.nl Phone: +31 (0)6 246 95 697